CKZIU

Zakończenie Roku Szkolnego

Kiedy emocje już opadły, możemy wrócić do piątkowego zakończenia roku szkolnego 2022/23. Nasze mury w tym dniu opuścili pierwsi Absolwenci Branżowej Szkoły 1 Stopnia nr 1 w Gnieźnie. Gratulujemy wyróżnionym uczniom za ich wysokie wyniki w nauce, zajęciach praktycznych oraz działaniach na rzecz szkoły.4 uczniów odebrało z rąk Pana Artura Czyża przedstawiciela Wielkopolska Izba Gospodarcza stypendium za […]

SOWA – Oficjalnie otwarta

Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA to lokalne centrum, które powstało w Gnieźnie i prowadzone będzie przez CKZiU wypełniając przestrzeń Stolica Experymentu, które podobnie jak Centrum Nauki Kopernik promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, odkrywaniu i eksperymentowaniu.Gnieźnieńska SOWA jest już 24 Strefą na terenie Polski. CKZiU współpracuje z Kopernikiem już od lat prowadząc […]

Skip to content