CKZIU

Doradztwo Zawodowe

Oferta Instytutu Doradztwa Zawodowego

Instytut Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w ramach swojej działalności oferuje uczniom powiatu gnieźnieńskiego na każdym szczeblu edukacyjnym konsultacje oraz warsztaty grupowe, a także udzielanie indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych uczniom i ich rodzicom. Wszystkie usługi oferowane przez Instytut Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie są bezpłatne.

Indywidualne Konsultacje Dla Młodzieży oraz osób dorosłych

Indywidualne rozmowy doradcze, to spotkania z doradcą zawodowym, które mają na celu określenie problemu edukacyjno-zawodowego i pomoc w jego rozwiązaniu.

W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego doradca zawodowy zachęca uczestnika do swobodnego wypowiadania się i aktywnego współdziałania w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej. Przeprowadzenie rozmowy indywidualnej w zakresie doradztwa zawodowego to początek zmian, na drodze której staje uczestnik. Uczestnik wychodząc ze spotkania będzie świadomy, że jest na początku drogi, że udział w rozmowie nie zwalnia go od obowiązku wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, że czekają go konkretne działania, za których realizację jest odpowiedzialny przed sobą, a nie przed doradcą.

Indywidualne konsultacje dla młodzieży oraz osób dorosłych udzielane są w dni nauki szkolnej w godzinach pracy Instytutu Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno

Ze względu na prowadzenie zajęć, warsztatów oraz indywidualnych spotkań przez doradców zawodowych także poza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prosimy w miarę możliwości o wcześniejszy termin ustalenia konsultacji indywidualnych zgłoszenia na nr sekretariatu 61 426-53-41- lub adres mailowy j.kozielska@ckziu.gniezno.pl
Istnieje także możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu przeprowadzenia konsultacji indywidualnych po zebraniu grupy chętnych osób w poszczególnych szkołach i placówkach.

Informacje ogólne dotyczące seminariów i warsztatów

Seminaria/warsztaty mogą odbyć się na terenie szkoły, gdy możliwe będzie spełnienie poniższych kryteriów:

  • szkoła powinna w miarę możliwości zapewnić sprawny sprzęt: komputer/laptop, projektor multimedialny/ekran;
  • sprzęt powinien być przygotowany przez pracownika szkoły przed zajęciami;
  • zajęcia powinny być uwzględnione w harmonogramie lekcyjnym, a nauczyciele i uczniowie poinformowani o zmianach;
  • zajęcia powinny odbywać się w miarę możliwości w sali lekcyjnej (nie powinna to być biblioteka, hol ani stołówka);
  • klasy nie powinny być łączone.

 Istnieje możliwość uzgodnienia tematyki warsztatów pod indywidualne zapotrzebowanie uczniów oraz nauczycieli.

Cel Działania Instytutu Doradztwa Zawodowego

Celem doradztwa zawodowego zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych, jest wsparcie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Każdy z nas powinien zatem się zetknąć z doradztwem zawodowym jeszcze w okresie szkolnym, kiedy młody człowiek, a przyszły pracownik, ma określić swoje zainteresowania i rozpoznać własne predyspozycje.

Instytut Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie powstał z myślą o:

– uczniach, którzy mają trudności w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej;

– rodzicach, którym trudno doradzać swoim dzieciom, jaką szkołę lub jaki zawód powinny wybrać.

Uczeń może spokojnie i bez pośpiechu zastanowić się wspólnie z doradcą zawodowym:

– kim chciałby być w przyszłości,

– jaką szkołę powinien wybrać.

Zadania Instytutu Doradztwa Zawodowego

Działalność Instytutu Doradztwa Zawodowego obejmuje:

– indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów i dorosłych;

– prowadzenie warsztatów w zakresie umiejętności interpersonalnych przygotowujących uczniów i dorosłych do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

– udzielanie pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;

– wspieranie szkół w koordynowaniu działalności informacyjno-doradczej;

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania szkół na informacje edukacyjne i zawodowe;

– monitorowanie oraz informowanie o lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Klub Doradczy Zawodowego

Serdecznie zapraszamy doradców zawodowych, pedagogów oraz psychologów na warsztaty, które będą koncentrować się wokół problematyki aktualnych tendencji na lokalnym rynku pracy, kształcenia na potrzeby rynku pracy oraz roli doradztwa zawodowego jako procesu wspomagającego przejście na każdym etapie rozwoju. Spotkania służyć będą także wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć doradczych na różnych szczeblach edukacyjnych przez każdego z uczestników. Celem zajęć jest udoskonalenie warsztatu pracy i wymiana doświadczeń doradcy zawodowego, pedagoga oraz psychologa. Czas trwania ok. 2h. Terminy spotkań zostaną ustalone z wyprzedzeniem.

Skip to content