CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

REKRUTACJA 2022-2023

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z Wielkopolską Izbą Gospodarczą zaprasza do zapoznania się z ofertą klasy wielozawodowej, w której uczniowie będą mogli się uczyć od września 2022r. Nauka w klasie wielozawodowej pozwala zdobyć atrakcyjny zawód.
Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie na podstawie umowy o pracę z pracodawcą (jako młodociany pracownik), lub zajęcia praktyczne mogą odbywać się w CKZiU. Dla uczniów obiętych patronatem przez WIG pracodawcy oferują Program Stypendialny. Kształcenia teoretyczne ogólne oraz teoretyczne zawodowe odbywać się będzie w nowoczesnej bazie CKZiU.

Nauka w klasie wielkozawodowej odbywać się może w każdym zawodzie.
W ciągu trzech lat uczeń może zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód.


CKZiU zapewnia praktyczną naukę w następujących zawodach:
• Operator obróbki skrawaniem
• Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
• Elektryk
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Elektromechanik pojazdów samochodowych
• Mechatronik-Automatyk


Aktualizacja 03.08.2022 r

Nabór uzupełniający do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Gnieźnie
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 03.08-05.08.-2022r.

Do wniosku należy dołączyć:
Wniosek o przyjecie kandydata do szkoły ponadpodstawowej
Oświadczenie - Kandydat jest osobą samotnie wychowywaną
Oświadczenie - Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej
Deklaracja zgody dla młodocianego pracownika

- Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
- Zaświadczenie wyników egzaminu ósmoklasisty
- 2 zdjęcia


Patronat:

Z ŻYCIA CENTRUM


 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl