CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych uczniów - szkolenia zawodowe

Data: 11.10.2021 r.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – szkolenia zawodowe - Aktualizacja 11.10.2021 r.

Pliki do pobrania:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - Aktualizacja 11.10.2021 r.

Data: 07.09.2021 r.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – szkolenia zawodowe

Pliki do pobrania:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki nr 1-8 do SWZ

Link do postępowania na http://miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a4dda6b-81ef-40df-99be-034d83147105
Data: 31.12.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – szkolenia zawodowe

Ogłoszenie - pliki do pobrania:

Ogłoszenie zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

Data: 14.01.2021 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ - ATUM
Wyjaśnienie treści SIWZ - CRK
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Data: 20.01.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert

Data: 28.01.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Data: 31.12.2020 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data: 16.02.2021 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Z ŻYCIA CENTRUM


 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl