CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Oferta Instytutu Doradztwa Zawodowego - Warsztaty dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

Klasa I: Wiedza o sobie samym. 45 min/90 min
Cele:
 • rozwijanie umiejętności określania słabych i mocnych stron;
 • umiejętność określenia swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań;
 • praktyczna ocena swoich cech osobowościowych i możliwości w procesie planowania kariery zawodowej.
Zagadnienia:
 • cechy osobowości;
 • samoocena;
 • znaczenie pracy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami;
 • umiejętności, zdolności i zainteresowania – czym są i jaką odgrywają rolę w życiu.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • dyskusja;
 • praca indywidualna i w grupach.

Klasa II: Specyfika rynku pracy i metody efektywnego szukania pracy. 45 min/90 min
Cele:
 • zapoznanie z mechanizmem działania współczesnego rynku pracy;
 • poznanie efektywnych metod szukania pracy.
Zagadnienia:
 • podmioty i tendencje rozwojowe rynku pracy;
 • wymagania stawiane pracobiorcom;
 • jak efektywnie szukać pracy;
 • metody szukania pracy.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • praca indywidualna;
 • dyskusja.

Klasa III: Zaplanowanie swojej kariery edukacyjno-zawodowej udaną drogę do sukcesu. 45 min/90 min
Cele:
 • kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej;
 • uświadomienie, jak ważne jest przemyślane, świadome i samodzielne planowanie swojej kariery edukacyjnej i zawodowej;
 • poszerzenie wiedzy o ścieżkach kariery;
 • inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania swojej kariery zawodowej;
 • zaznajomienie z zasadami skutecznego planowania i wyznaczania celu.
Zagadnienia:
 • planowanie kariery edukacyjno-zawodowej w sposób przemyślany, świadomy i samodzielny;
 • wybór odpowiedniej ścieżki kariery;
 • dążenie do wyznaczonego celu.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • dyskusja;
 • praca indywidualna i w grupach.

Klasa IV: Jak skutecznie wejść na rynek pracy – pisanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 45 min/90 min
Cele:
 • nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych;
 • nabycie umiejętności zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Zagadnienia:
 • jak i gdzie szukać pierwszej pracy;
 • zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych - życiorysu zawodowego (CV) oraz listu motywacyjnego;
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • praca indywidualna;
 • praca w grupach.

Dowiedz się więcej:

- Informacje ogólne

- Szkoły Gimnazjalne

- Ścieżki Prozawodowe

- Klub Doradcy Zawodowego

- Konferencje

Z ŻYCIA CENTRUM

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 38172