CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Oferta Instytutu Doradztwa Zawodowego

Instytut Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w ramach swojej działalności oferuje uczniom powiatu gnieźnieńskiego na każdym szczeblu edukacyjnym konsultacje oraz warsztaty grupowe, a także udzielanie indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych uczniom i ich rodzicom.
Wszystkie usługi oferowane przez Instytut Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie są bezpłatne.

Oferta edukacyjna dla Uczniów i Nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH

Indywidualne rozmowy doradcze, to spotkania z doradcą zawodowym, które mają na celu określenie problemu edukacyjno-zawodowego i pomoc w jego rozwiązaniu.
W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego doradca zawodowy zachęca uczestnika do swobodnego wypowiadania się i aktywnego współdziałania w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej. Przeprowadzenie rozmowy indywidualnej w zakresie doradztwa zawodowego to początek zmian, na drodze której staje uczestnik. Uczestnik wychodząc ze spotkania będzie świadomy, że jest na początku drogi, że udział w rozmowie nie zwalnia go od obowiązku wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, że czekają go konkretne działania, za których realizację jest odpowiedzialny przed sobą, a nie przed doradcą.

Indywidualne konsultacje dla młodzieży oraz osób dorosłych udzielane są w dni nauki szkolnej w godzinach pracy Instytutu Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno


Ze względu na prowadzenie zajęć, warsztatów oraz indywidualnych spotkań przez doradców zawodowych także poza Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prosimy w miarę możliwości o wcześniejszy termin ustalenia konsultacji indywidualnych zgłoszenia na nr sekretariatu 61 426-53-41- lub adres mailowy j.kozielska@ckziu.gniezno.pl
Istnieje także możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu przeprowadzenia konsultacji indywidualnych po zebraniu grupy chętnych osób w poszczególnych szkołach i placówkach.


INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SEMINARIÓW ORAZ WARSZTATÓW

Seminaria/warsztaty mogą odbyć się na terenie szkoły, gdy możliwe będzie spełnienie poniższych kryteriów:
 • szkoła powinna w miarę możliwości zapewnić sprawny sprzęt: komputer/laptop, projektor multimedialny/ekran;
 • sprzęt powinien być przygotowany przez pracownika szkoły przed zajęciami;
 • zajęcia powinny być uwzględnione w harmonogramie lekcyjnym, a nauczyciele i uczniowie poinformowani o zmianach;
 • zajęcia powinny odbywać się w miarę możliwości w sali lekcyjnej (nie powinna to być biblioteka, hol ani stołówka);
 • klasy nie powinny być łączone.

Istnieje możliwość uzgodnienia tematyki warsztatów pod indywidualne zapotrzebowanie uczniów oraz nauczycieli.

Z ŻYCIA CENTRUM


 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl