CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

ZAWODOWY SUKCES - NOWA JAKOŚĆ W ZAWODZIE


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich "Zawodowy Sukces - nowa jakość w zawodzie"

Dofinansowanie projektu z UE: 1 394 491,40 PLN
Realizacja projektu potrwa w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2023r.

Projekt skierowany jest dla 7 nauczycieli ( w tym 2 doradców zawodowych). W ramach projektu nauczyciele skorzystają z bezpłatnych kursów/szkoleń w zakresie:

- Międzynarodowy Instruktor Spawalniczy (IWP) - 1 miejsce
- AutoCAD - 1 miejsce
- Kosztorysowanie robót budowlanych - 1 miejsce
- Mechanika pojazdowa - 2 miejsca
- Instruktor - Wykładowca operatorów Wózków Jezdniowych - 1 miejsce
- Doradztwa zawodowego: Dialog motywujący oraz The Coaching Maps (szkolenie skierowane dla doradców zawodowych) - 2 miejsca


Zgłoszenia do projektu można dokonywać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno od poniedziałku do piątku od 7.00 - 15.00.
Rekrutacja trwa od 1.02.2021 r. do 11.02.2021 r.


Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela
Załącznik nr 2 - Ankieta motywacyjna nauczyciela
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektuAktualizacja Data: 01.09.2021 r.

Nabór uzupełniający do projektu dla nauczycieli!

W ramach projektu nauczyciel podniesie swoje kompetencje zawodowe korzystając z kursów/szkoleń w zakresie:
- Doradztwa zawodowego: Dialog motywujący (szkolenie skierowane dla doradców zawodowych – 1 miejsce)

Projekt skierowany jest dla nauczycieli zatrudnionych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią regulaminu rekrutacji nauczycieli oraz prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły kompletu dokumentów:

Ogłoszenie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Ankieta nauczyciela
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: www.ckziu.gniezno.pl

Rekrutacja trwa od 01.09.2021r. do 10.09.2021r.Aktualizacja Data: 01.09.2022 r.

Nabór uzupełniający do projektu dla nauczycieli!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ogłasza nabór uzupełniający dla nauczycieli Doradztwa zawodowego na udział w kursie pn. Kurs zawodowy - CAD - Inventor - (szkolenie skierowane dla nauczycieli kształcenia zawodowego - 1 miejsce)

Zgłoszenia do projektu można dokonywać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przy ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią regulaminu rekrutacji nauczycieli oraz prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły kompletu dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne:

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela
Załącznik nr 2 - Ankieta motywacyjna nauczyciela
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 - Wniosek o refundację kosztów dojazdu

Rekrutacja trwa od 01.09.2022r. do 09.09.2022

Z ŻYCIA CENTRUM


 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl