CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

< " Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 " | " Uroczyste zakończenie roku szkolnego " >


Spotkanie - Platforma Przemysłu Przyszłości

Data: 09.07.2021

W dniu 09 lipca 2021 r. w z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w Gnieźnie odbyło się spotkanie w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z przedstawicielami Fundacji Skarbu Państwa Platforma Przemysłu Przyszłości, działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W spotkaniu z ramienia Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wzięła udział między innymi Pani Anna Pająk – koordynator Zespołu ds. Krajowej Sieci EDIH (Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych). Wielkopolską Izbę Gospodarczą reprezentowali Panowie Maciej Chosiński, Mikołaj Kołodziejczak i Karol Sikorski. Nadto w spotkaniu uczestniczył Pan Paweł Jagielski – Członek Zarządu spółki Stolica eXperymentu sp. z o.o. w Gnieźnie, z kolei gospodarza miejsca spotkania reprezentował Pan Sylwester Sip – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Przedmiotem w/w spotkania było omówienie bieżących zagadnień związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz wdrażaniem nowych technologii w polskich przedsiębiorstwach. Uczestnicy spotkania uzgodnili również możliwości i płaszczyzny współpracy w przyszłości między reprezentowanymi przez nich organizacjami.

< " Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 " | " Uroczyste zakończenie roku szkolnego " >

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 38175