Plan dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników na rok szkolny 2022/2023

05.09.2022 - 30.09.2022 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień Symbol cyfrowy
1
Krawiec
III
753105
2
Fryzjer
III
514101
3
Kucharz
II
512001
4
Sprzedawca
II
522301
5
Lakiernik samochodowy
II
513203

03.10.2022 - 28.10.2022 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień Symbol cyfrowy
1
Sprzedawca
III
522301
2
Krawiec
II
753105
3
Piekarz
III
751204
4
Lakiernik samochodowy
III
713203
5
Mechatronik
I
311410

02.11.2022 - 29.11.2022 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień Symbol cyfrowy
1
Mechanik pojazdów samochodowych
III
723103
2
Stolarz
III
752205
3
Monter sieci i instalacji sanitarnych
II
712618

30.11.2022 - 29.12.2022 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień Symbol cyfrowy
1
Monter sieci i instalacji sanitarnych
III
712618
2
Mechanik pojazdów samochodowych
II
723103

02.01.2023 - 27.01.2023 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień Symbol cyfrowy
1
Elektryk
III
741103
2
Elektromechanik pojazdów samochodowych
III
741203
3
Murarz-tynkarz
III
711204
4
Operator obrabiarek skrawających
III
722307
5
Krawic
I
753105
6
Sprzedawca
I
522301

13.02.2023 - 10.03.2023 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień Symbol cyfrowy
1
Elektromechanik pojazdów samochodowych
II
741203
2
Automatyk
III
731107
3
Sprzedawca
I
522301
4
Kucharz
I
512001
5
Murarz-tynkarz
I
711204
6
Murarz-tynkarz
II
711204

13.03.2023 - 07.04.2023 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień
1
Elektryk
II
741103
2
Fryzjer
II
514101
3
Automatyk
II
731107
4
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
II
712905
5
Stolarz
III
752205
6
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
III
834103

17.04.2023 - 12.05.2023 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień Symbol cyfrowy
1
Stolarz
I
752205
2
Piekarz
I
751204
3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I
712905
4
Fryzjer
I
514101
5
Elektromechanik pojazdów samochodowych
I
741203
6
Elektryk
I
741103

15.05.2023 - 16.06.2023 r.

Nr Nazwa Zawodu Stopień Symbol cyfrowy
1
Operator obrabiarek skrawających
I
722307
2
Operator obrabiarek skrawających
II
722307
3
Monter sieci i instalacji sanitarnych
I
712618
4
Stolarz
II
752205
5
Mechanik pojazdów samochodowych
I
723103
6
Automatyk
I
731107
7
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
I
834103