CKZIU

Plan dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników na rok szkolny 2023/2024

Uwaga! Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie zapewnia noclegu

Termin realizacji: 02 - 27.10.2023 r.

Nazwa Zawodu

Stopień

Symbol cyfrowy
zawodu

Elektryk
1
741103
Sprzedawca
3
522301
Kucharz
2
512001
Mechanik pojazdów samochodowych
1
723103
Termin Realizacji: 02 - 30.11.2023 r.

Nazwa zawodu

Stopień

Symbol cyfrowy
zawodu

Elektromechanik pojazdów samochodowych

2
741203
Tapicer
1
753402
Kucharz
3
512001
Termin Realizacji: 27.11 - 22.12.2023 r.

Nazwa zawodu

Stopień

Symbol cyfrowy
zawodu

Automatyk
2
731107
Mechanik pojazdów samochodowych
2
723103
Murarz - tynkarz
3
711204
Termin realizacji: 04 - 31.01.2024 r.

Nazwa zawodu

Stopień

Symbol cyfrowy
zawodu

Elektromechanik pojazdów samochodowych
3
741203
Murarz - tynkarz
1
711204
Sprzedawca
1
522301
Kucharz
1
512001
Termin realizacji: 01 - 28.03.2024 r.

Nazwa zawodu

Stopień

Symbol cyfrowy
zawodu

Elektryk
2
741103
Elektryk
3
741103
Murarz - tynkarz
2
711204
Sprzedawca
1
522301
Mechatronik
2
742118
Cukiernik
1
751201
Termin realizacji: 03 - 30.04.2024 r.

Nazwa Zawodu

Stopień

Symbol cyfrowy
zawodu

Automatyk
1
731107
Piekarz
1
751204
Sprzedawca
2
522301
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2
712905
Mechanik pojazdów samochodowych
3
723103
Termin realizacji: 06 - 31.05.2024 r.

Nazwa zawodu

Stopień

Symbol cyfrowy
zawodu

Elektromechanik pojazdów samochodowych
1
741203
Piekarz
2
751204
Sprzedawca
2
522301
Tapicer
1
753402
Stolarz
1
752205
Skip to content