CKZIU

Rekrutacja 2022/2023

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z Wielkopolską Izbą Gospodarczą zaprasza do zapoznana się z ofertą klasy wielozawodowej, w której uczniowie będą mogli uczyć się od września 2022r. Nauka w klasie wielozawodowej pozwala zdobyć atrakcyjny zawód.

Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie na podstawie umowy o pracę z pracodawcą (jako młodociany pracownik), lub zajęcia praktyczne mogą odbywać się w CKZiU. Dla uczniów objętych patronatem WIG pracodawcy oferują program stypendialny. Kształcenia teoretyczne ogólne oraz teoretyczne zawodowe odbywać się będą w nowoczesnej bazie CKZiU.

Nauka w klasie wielozawodowej odbywać się może w każdym zawodzie. W ciągu trzech lat uczeń może zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód. CKZiU zapewnia praktyczną naukę w następujących zawodach:

  • Operator obróbki skrawaniem
  • Mechanik automatyki przemysłowej i urzadzeń precyzyjnych
  • Elektryk
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Mechanik-automatyk

Dokumentacja

Do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć:

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • Zaświadczenie wyników egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia
 

Poniżej linki do dodatkowych wniosków.

Skip to content