CKZIU

EFS_Samorzad_kolor-PL

"Zawodowy Sukces" - Rekrutacja Uczniów

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich „Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie”

Dofinansowanie projektu z UE:  1 251 721,40  PLN

Całkowita wartość projektu: 1 394 491,40 zł

Realizacja projektu potrwa w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2023r.

Projekt skierowany jest do 140 uczniów, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w kształceniu praktycznym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. W ramach projektu uczestnicy skorzystają z bezpłatnego wsparcia w postaci:

  • zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz „Umiejętności interpersonalnych”
  • szkoleń zawodowych takich jak: Monter instalacji PV, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami G-1E, Spawanie gazowe, Kurs montażu rusztowań, Kurs obsługi wózka jezdniowego
  • stażu zawodowego/praktyk zawodowych realizowanych w okresie letnich wakacji

Zgłoszenia do projektu można dokonywać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00.

Aktualizacja 03.06.2022r.

W związku z dokonanymi zmianami do wniosku od dofinansowanie w formularzu rekrutacyjnym dodano nowy kurs pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”, uczniowie, którzy chcieliby zmienić dotychczasowo wybrany kurs  zawodowy na inny zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.06.2022r. deklarację aktualizującą z wyborem kursu.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie” obowiązujące od dnia 03.06.2022r.

data 14.07.2021

Uwaga uczniowie!
 
W związku z wprowadzonymi zmianami uczniowie, którzy biorą udział w projekcie „Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie” mogą dokonać zmian wybranego kursu/szkolenia zawodowego. W tym celu należy wypełnić deklarację aktualizującą i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły (biura projektu)  lub zgłosić koordynatorowi projektu. 
Skip to content