CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

INFORMACJA - COVID-19

Data: 17.12.2021 r.

Z dniem 20 grudnia 2021 r. w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Gnieźnie oraz na kursach zawodowych dla młodocianych pracowników wprowadza się tryb nauczania z zachowaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zajęcia praktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Program ma wspomóc uczniów i ich rodziców w wyborze takich kierunków kształcenia, które będą oparte na analizie predyspozycji, zainteresowań oraz możliwości młodego człowieka. Działania obejmą również analizę lokalnego rynku pracy po zapoznaniu się z możliwościami znalezienia pracy w zakładach znajdujących się w najbliższej okolicy.

Bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID-19


Uwaga!
Informacja w związku z zamknięciem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie dla osób z zewnątrz: Wizyty dotyczące zamówień publicznych (składanie lub otwarcia ofert itp.) rozpatrywane będą indywidualnie przez pracownika Ośrodka. Po przyjściu do budynku należy zgłosić cel wizyty i poczekać na kontakt właściwej osoby.
W związku z obecną sytuacją i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY


Skupiamy się na kształtowaniu umiejętności i postaw zawodowych, które umożliwią dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy. Z tego względu organizujemy szereg praktyk zawodowych i kursów. Sprawdzeniem kompetencji ucznia są końcowe egzaminy zawodowe.

By dowiedzieć się więcej w sprawach dotyczących zajęć, rekrutacji i wielu innych spraw związanych z nauką w naszej szkole zachęcamy do kontaktu, zarówno telefonicznego, jak i mailowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie zaprasza wszystkich chętnych.


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODÓW DLA KIERUNKÓW

Branżowa Szkoła 1 stopnia

Technikum

> ​MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH> TECHNIK ELEKTRYK
> ​ELEKTRYK> TECHNIK ELEKTRONIK
> ​ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH> TECHNIK MECHATRONIK
> OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH​> TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
> MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH​> TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
> TECHNIK BUDOWNICTWA

DORADZTWO ZAWODOWE

Zespół doradców zawodowych informuje o możliwości skorzystania z porad edukacyjno-zawodowych w formie on-line


Dowiedz się więcej

Z ŻYCIA CENTRUM 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 51345