CKZIU

"Zawodowy Sukces" - Rekrutacja Nauczycieli

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich „Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 251 721,40 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 394 491,40 zł

Realizacja projektu potrwa w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2023r.

Projekt skierowany jest dla 7 nauczycieli ( w tym 2 doradców zawodowych). W ramach projektu nauczyciele skorzystają z bezpłatnych kursów/szkoleń w zakresie:

  • Międzynarodowy Instruktor Spawalniczy (IWP) – 1 miejsce
  • AutoCAD – 1 miejsce
  • Kosztorysowanie robót budowlanych – 1 miejsce
  • Mechanika pojazdowa – 2 miejsca
  • Instruktor – Wykładowca operatorów Wózków Jezdniowych – 1 miejsce
  • Doradztwa zawodowego: Dialog motywujący oraz The Coaching Maps (szkolenie skierowane dla doradców zawodowych) – 2 miejsca

Zgłoszenia do projektu można dokonywać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00.

Rekrutacja trwa od 1.02.2021 r. do 11.02.2021 r.

Data: 01.09.2021 r.

Aktualizacja

Nabór uzupełniający do projektu dla nauczycieli!

W ramach projektu nauczyciel podniesie swoje kompetencje zawodowe korzystając z kursów/szkoleń w zakresie:

– Doradztwa zawodowego: Dialog motywujący (szkolenie skierowane dla doradców zawodowych – 1 miejsce)

Projekt skierowany jest dla nauczycieli zatrudnionych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią regulaminu rekrutacji nauczycieli oraz prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły kompletu dokumentów.

Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: www.ckziu.gniezno.pl

Rekrutacja trwa od 01.09.2021r. do 10.09.2021r.

Data: 01.09.2022 r.

Aktualizacja

Nabór uzupełniający do projektu dla nauczycieli!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ogłasza nabór uzupełniający dla nauczycieli Doradztwa zawodowego na udział w kursie pn. Kurs zawodowy – CAD – Inventor – (szkolenie skierowane dla nauczycieli kształcenia zawodowego – 1 miejsce)

Zgłoszenia do projektu można dokonywać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przy ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią regulaminu rekrutacji nauczycieli oraz prawidłowe wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły kompletu dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne:

 Rekrutacja trwa od 01.09.2022r. do 09.09.2022

Skip to content