CKZIU

W miesiącach listopad – grudzień uczniowie uczestniczyli w kursie pn. Operator wózka jezdniowego realizowanego w ramach projektu „Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO 2014-2022.
W dniu wczorajszym uczestnicy projektu przystąpili do egzaminu pisemnego i praktycznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uzyskując tym samym kwalifikacje i uprawnienia operatora wózka jezdniowego.
Wszystkim, którzy uzyskali pozytywne wyniki serdecznie gratulujemy
Skip to content