CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Pracownia Budowlana

W pracowni budowlanej prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodzie technik budownictwa dla uczniów Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. CKP posiada upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji tj B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. W pracowni budowlanej w wyniku kształcenia uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:
 • organizacji stanowiska pracy do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i p.poż,
 • doboru materiałów do wykonywania prac murarskich, tynkarskich oraz robót wykończeniowych,
 • posługiwania się narzędziami budowlanymi i sprzętem pomocniczym,
 • składowania i transportowania materiałów,
 • wykonania murów i ścianek działowych z różnych materiałów,
 • przygotowania podłoży pod różnego rodzaju tynku,
 • wykonania tynków zewnętrznych, wewnętrznych oraz okładzin ściennych,
 • przygotowania zapraw,
 • wykonania robót konserwacyjnych, remontowych i naprawczych w obiektach budowlanych,
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań budowlanych,
 • zamawiać i rozliczać materiały stosowane w budownictwie,
 • posługiwania się dokumentacją budowlaną.


Pracownia wyposażona jest w:
 • stanowiska robocze do wykonania robót murarskich, tynkarskich,
 • zestaw narzędzi oraz materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie,
 • sprzęt kontrolno- pomiarowy,
 • rusztowania robocze.

Z ŻYCIA CENTRUM


 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl