CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

Oferta Instytutu Doradztwa Zawodowego - Warsztaty dla uczniów

Klasa VII SP / Klasa II GIM: Motywacja – przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. 45 min/90 min
Cele:
 • przekazanie podstawowych informacji o motywacji;
 • zainspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania;
 • zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją i tym, co ich demotywuje.
Poruszane zagadnienia:
 • sposoby definiowania motywacji;
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna;
 • czynniki motywujące i demotywujące;
 • znaczenie motywacji w życiu człowieka.
Metody pracy:
 • dyskusja;
 • praca indywidualna i zespołowa;
 • miniwykład.

Klasa VII SP / Klasa II GIM: Jaki jestem? Oto jest pytanie. 45 min/90 min
Cele:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości;
 • podniesienie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału;
 • rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości;
 • poznanie roli zainteresowań w życiu człowieka;
 • identyfikacja własnych zainteresowań;
 • identyfikacja własnych motywów działania.
Zagadnienia:
 • cechy osobowości;
 • samoocena;
 • inni jako źródło informacji o nas;
 • znaczenie pracy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami
 • zainteresowania – czym są i jaką odgrywają rolę w życiu;
 • zainteresowania jako źródła informacji o człowieku;
 • motywy wyboru zainteresowań wskazówką dla decyzji zawodowych.
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • praca indywidualna;
 • praca w grupach;
 • dyskusja.

Klasa VIII SP / Klasa III GIM: Moje decyzje – cele i plany edukacyjno-zawodowe. 45 min/90 min
Cele:
 • zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu decyzyjnego;
 • identyfikacja osobistego stylu podejmowania decyzji;
 • wygenerowanie pomysłów na przyszłość zawodową;
Zagadnienia:
 • proces podejmowania decyzji;
 • style podejmowania decyzji;
 • przełożenie zgromadzonej dotychczas wiedzy o sobie na pomysły zawodowe
Metody pracy:
 • miniwykład;
 • praca w grupach;
 • dyskusja.

Doradcy zawodowi biorą udział w targach edukacyjnych organizowanych przez gimnazja.
UWAGA: Zajęcia z klasami VII szkoły podstawowej odbywają się wyłącznie w CKP w Gnieźnie.

Dowiedz się więcej:

- Informacje ogólne

- Seminarium

- Zajęcia z Rodzicami

Z ŻYCIA CENTRUM

 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl

L: 38176