CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

ZAWODOWY SUKCES - NOWA JAKOŚĆ W ZAWODZIE


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich "Zawodowy Sukces - nowa jakość w zawodzie"

Dofinansowanie projektu z UE: 1 394 491,40 PLN
Realizacja projektu potrwa w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2023r.
Projekt skierowany jest do 140 uczniów, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w kształceniu praktycznym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. W ramach projektu uczestnicy skorzystają z bezpłatnego wsparcia w postaci:

- zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego oraz "Umiejętności interpersonalnych"
- szkoleń zawodowych takich jak:
Monter instalacji PV
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami G-1E
Spawanie gazowe
Kurs montażu rusztowań
Kurs obsługi wózka jezdniowego

- stażu zawodowego/praktyk zawodowych realizowanych w okresie letnich wakacji

Zgłoszenia do projektu można dokonywać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ul. Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno od poniedziałku do piątku od 7.00 - 15.00.

Aktualizacja 03.06.2023r.

W związku z dokonanymi zmianami do wniosku od dofinansowanie w formularzu rekrutacyjnym dodano nowy kurs pn. "Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC", uczniowie, którzy chcieliby zmienić dotychczasowo wybrany kurs zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10.06.2022r. deklarację aktualizującą z wyborem kursu.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Zawodowy Sukces - nowa jakość w zawodzie" obowiązujące od dnia 03.06.2022r.

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy-2021-22-23
Zał. nr 2 Ankieta motywacyjna ucznia-2021-22-23
Zał. nr 3 Oświadczenie Uczestnika projektu-2021-22-23
deklaracja uczestnictwa uczeń


Data: 14.07.2021r

Uwaga uczniowie!

W związku z wprowadzonymi zmianami uczniowie, którzy biorą udział w projekcie "Zawodowy Sukces - nowa jakość w zawodzie" mogą dokonać zmian wybranego kursu/szkolenia zawodowego. W tym celu należy wypełnić deklarację aktualizującą i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły

Zał. nr 4 Deklaracja aktualizująca 2020-21
Dokumenty do projektu "Zawodowy Sukces - nowa jakość w zawodzie" - Rok szkolny 2020/2021

Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy ucznia
Załącznik nr 2 - Ankieta motywacyjna ucznia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa ucznia
Dokumenty do projektu "Zawodowy Sukces - nowa jakość w zawodzie" - Rok szkolny 2019/2020

Szczegóły:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy ucznia
Załącznik nr 2 - Ankieta motywacyjna ucznia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu

Z ŻYCIA CENTRUM


 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl