CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

ZAWODOWY SUKCES - NOWA JAKOŚĆ W ZAWODZIE


Dokumenty staży/praktyk zawodowych w ramach projektu
„Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie”1. Regulamin organizacji staży/praktyk zawodowych
2. Umowa trójstronna o organizację stażu zawodowego
3. Wzór programu stażu
4. Skierowanie do odbycia stażu zawodowego
5. Umowa powierzenia danych osobowych

Dokumenty dla Podmiotu organizującego staż1. Informacja dla Podmiotu przyjmującego na staż
2. Wniosek o zwrot kosztów badań lekarskich, odzieży roboczej
3. Wniosek o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażystów
3a. Ewidencja godzin opiekuna stażystów
4. Wniosek o refundację dodatku pracodawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą będący opiekunem stazystów
4a. Ewidencja godzin opiekuna stażystów dla pracodawcy prowadzącego jednoosobową działalność gosp
5. Zaświadczeni o odbyciu stażu zawodowego

Dokumenty rozliczeniowe Stażysty/Praktykanta w ramach projektu1. Informacja dla stażysty
2. Wniosek o przyznanie stypendium
3. Lista obecnośći
4. Wniosek o refundację kosztów dojazdu
5. Dziennik stażu
6. Oświadczenie na czas trwania stanu epidemii - COVID-19

Z ŻYCIA CENTRUM


 1. O NAS
 2. Aktualności
 3. Archiwum
 4. Kontakt
 1. DOKUMENTY
 2. Statut
 3. Regulamin
 4. Polityka cookies
 5. RODO
 6. Deklaracje dostępności
 1. ZNAJDŹ NAS
 2. Facebook
 3. YouTube
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego
 2. Ul. Juliusza Słowackiego 45 lok. 47
 3. 62-200 Gniezno
 4. (61) 426 53 41
 5. sekretariat@ckziu.gniezno.pl